سفارش تبلیغ
صبا ویژن
آفت دانش، فراموشی و تباهی اش، گزارش آن به نا اهل است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
سرزمین ابدی

من نه عاشق هستم ونه محتاج نگاهی که بلرزد برمن

من خودمهستم وتنهایی ویک حس غریب

که به صد عشق وهوس می ارزد......گل تقدیم شما


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط ملیحه رستمی 94/5/14:: 6:35 عصر     |     () نظر

وچقدر دیر می فهمیم که

زندگی همین روزهایست

که منتظر گذشتنش

هستیم


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط ملیحه رستمی 94/2/29:: 11:49 عصر     |     () نظر

پیامبر<ص> می فرمایند:

قرآن رانیک بیاموزید که قرآن -یاد رحمان

نگهدارنده ازشیطان و مایه ی سنگینی 

ترازوی اعمال است گل تقدیم شما


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط ملیحه رستمی 94/2/28:: 12:11 عصر     |     () نظر

آن روز که همه به دنبال چشم زیبا هستند

توبه دنبال نگاه زیباباشگل تقدیم شما 


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط ملیحه رستمی 94/2/28:: 11:34 صبح     |     () نظر