سفارش تبلیغ
صبا
[ و گفته‏اند که در روزگار خلافت عمر بن خطاب از زیور کعبه و فراوانى آن نزد وى سخن رفت ، گروهى گفتند اگر آن را به فروش رسانى و به بهایش سپاه مسلمانان را آماده گردانى ثوابش بیشتر است . کعبه را چه نیاز به زیور است ؟ عمر قصد چنین کار کرد و از امیر المؤمنین پرسید ، فرمود : ] [ قرآن بر پیامبر ( ص ) نازل گردید و مالها چهار قسم بود : مالهاى مسلمانان که آن را به سهم هر یک میان میراث بران قسمت نمود . و غنیمت جنگى که آن را بر مستحقانش توزیع فرمود . و خمس که آن را در جایى که باید نهاد . و صدقات که خدا آن را در مصرفهاى معین قرار داد . در آن روز کعبه زیور داشت و خدا آن را بدان حال که بود گذاشت . آن را از روى فراموشى رها ننمود و جایش بر خدا پوشیده نبود . تو نیز آن را در جایى بنه که خدا و پیامبر او مقرر فرمود . [ عمر گفت اگر تو نبودى رسوا مى‏شدیم و زیور را به حال خود گذارد . ] [نهج البلاغه]
سرزمین ابدی

من نه عاشق هستم ونه محتاج نگاهی که بلرزد برمن

من خودمهستم وتنهایی ویک حس غریب

که به صد عشق وهوس می ارزد......گل تقدیم شما


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط ملیحه رستمی 94/5/14:: 6:35 عصر     |     () نظر

وچقدر دیر می فهمیم که

زندگی همین روزهایست

که منتظر گذشتنش

هستیم


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط ملیحه رستمی 94/2/29:: 11:49 عصر     |     () نظر

پیامبر<ص> می فرمایند:

قرآن رانیک بیاموزید که قرآن -یاد رحمان

نگهدارنده ازشیطان و مایه ی سنگینی 

ترازوی اعمال است گل تقدیم شما


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط ملیحه رستمی 94/2/28:: 12:11 عصر     |     () نظر

آن روز که همه به دنبال چشم زیبا هستند

توبه دنبال نگاه زیباباشگل تقدیم شما 


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط ملیحه رستمی 94/2/28:: 11:34 صبح     |     () نظر